לוח חופשות 2016-2017

חופשה/חג תאריכים ימים הערות
ימי התאקלמות 1/9-8/9/2016 חמישי-חמישי ימים חלקיים שמתארכים בהדרגה לפי קבוצת הגיל וצרכי הילדים
מועדון שישי נפתח 08:30-12:30 9/9/2016 שישי לילדים הרשומים למועדון
טיול משפחות 30/9/2016 שישי טיול מאורגן על ידי ההורים
ראש השנה 2-4/10/2016 ראשון - שלישי הגן סגור
ערב יוה"כ
יום כיפור
11/10/2016
12/10/2016
שלישי
רביעי
הגן פתוח עד 12:00
הגן סגור
ערב סוכות
סוכות
חול המועד
הושענא רבה
שמחת תורה
16/10/2016
17/10/2016
18-20/10/2016
23/10/2016
24/10/2016
ראשון
שני
שלישי-חמישי
ראשון
שני
הגן סגור
הגן סגור
הגן פתוח כרגיל
הגן סגור
הגן סגור
טיול משפחות 28/10/2016 שישי מאורגן על ידי ההורים
טיול משפחות 25/11/2016 שישי מאורגן על ידי ההורים
טיול משפחות 23/12/2016 שישי מאורגן על ידי ההורים
חנוכה


25/12/2016
26-29/12/2016
1/1/2017
ראשון
שני-חמישי
ראשון
הגן סגור
הגן פתוח כרגיל
הגן סגור
טיול משפחות 27/1/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
טיול משפחות 24/2/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
פורים 12/3/2017 ראשון הגן סגור
טיול משפחות 24/3/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
פסח 6-17/4/2017 חמישי-שני הגן סגור
טיול משפחות 28/4/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
יום הזכרון 1/5/2017 שני הגן פתוח עד 12:00
יום העצמאות 2/5/2017 שלישי הגן סגור
טיול משפחות 26/5/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
ערב שבועות
שבועות
30/5/2017
31/5/2017
שלישי
רביעי
הגן פתוח עד 12:00
הגן סגור
טיול משפחות אחרון 23/6/2017 שישי מאורגן על ידי ההורים
תשעה באב 1/8/2017 שלישי הגן סגור
יום אחרון של השנה 3/8/2017 חמישי חופש גדול נהדר!