בכל יום הגננות מכינות דף אחד שנשלח להורים - סיפורו של יום. הדף מתאר רגע אחד במהלך היום אשר תועד גם במילים וגם בתמונה, הצצה למתרחש בזמן שבין הורדת הילדים בבוקר לבין האיסוף אחרי הצהריים. סיפורו של יום הוא הפתח לדיאלוג בין ההורה לילד, בין ההורה לגננת ובין הגננת לילד.