תוכנית הסתגלות לשבוע הראשון

קבוצה יום ה' 1.9.2016 יום א' 4.9.2016 יום ב' 5.9.2016 יום ג' 6.9.2016
1 ילד עם מבוגר בשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה 08:00-09:30
קבוצה שניה 10:00-11:30
ילד עם מבוגר בשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה 08:00-09:30
קבוצה שניה 10:00-11:30
כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כאשר
המבוגר מנסה לעזוב את החדר ולהשאר בסביבה)
בין השעות 8:00-11:00
כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כאשר
המבוגר מנסה לעזוב את החדר ולהשאר בסביבה)
בין השעות 8:00-12:00
2 ילד עם מבוגר בשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה 08:00-09:30
קבוצה שניה 10:00-11:30
ילד עם מבוגר בשתי קבוצות:
קבוצה ראשונה 08:00-09:30
קבוצה שניה 10:00-11:30
כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כאשר
המבוגר מנסה לעזוב את החדר ולהשאר בסביבה)
בין השעות 8:00-11:00
כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כאשר
המבוגר מנסה לעזוב את החדר ולהשאר בסביבה)
בין השעות 8:00-12:00
3 כל הקבוצה, ילד עם מבוגר בין השעות 8:00-11:00 כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כאשר
המבוגר מנסה לעזוב את החדר ולהשאר באיזור הקרוב)
בין השעות 8:00-12:00
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כאשר
המבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
בין השעות 8:00-13:00 כולל ארוחת צהריים
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כאשר
המבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
בין השעות 8:00-13:00 כולל ארוחת צהריים
4 כל הקבוצה, ילד עם מבוגר בין השעות 8:00-11:00 כל הקבוצה, ילד עם מבוגר (כשהמבוגר
מנסה לעזוב את החדר ולהשאר באיזור הקרוב)
בין השעות 8:00-12:00
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר
במרחק הקפצה טלפונית)
בין השעות 8:00-13:00 כולל ארוחת צהריים
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כאשר
המבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
בין השעות 8:00-16:30 יום מלא
קבוצה יום ד' 7.9.2016 יום ה' 8.9.2016 יום א' 11.9.2016
1 כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר נשאר באזור הקרוב)
בין השעות 8:00-13:00 עם ארוחת צהריים
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
יום מלא 8:00-16:30
כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30
2 כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
בין השעות 8:00-13:00 עם ארוחת צהריים
כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
יום מלא 8:00-16:30
כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30
3 כל הקבוצה, ילדים בלבד (כשהמבוגר במרחק הקפצה טלפונית)
יום מלא 8:00-16:30
כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30 כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30
4 כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30 כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30 כל הקבוצה, ילדים בלבד יום מלא 8:00-16:30